อัญญารัตน์ หลังหายไป45ปี

อีกหนึ่งนักแสดงในอดีตยุคเก่าที่ใครหลายคนจดจำได้ดีเพราะว่าเป็นดาราเด้กที่แจ้งเกิดในยุคนั้น ด.ญ.อัญญารัตน์

สุทัศน์ ณ อยุธยา ชื่อเล่น ติ๊ก โดยแม่ของเธอคือ แหม่มแครอล สุทัศน์ฯ (ชื่อเดิมก่อนแต่งงานคือ แครอล กรีน)

คุณพ่อของเธอคือ คุณประสาน สุทัศน์ ณ อยุธยามือเบส

นักเรียบเรียงเสียงประสานแห่งวงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร

ทั้งนี้ทางด้านผลงานหนังของหนูน้อย อัญญารัตน์เช่น โอ้ ลุกรัก (2519), อ้อมอกพ่อ (2519),1-2-3 ด่วนมหๅ

ภัย (2520), ครูขาหนูเหงา (2521) โดยหลังจากที่เธอมีผลงานสักพักก็ได้หายไปจากวงการบันเทิงนานกวง่า 45ปี

จนแฟนๆ คิดถึงและอยากรู้ชีวิตปัจจุบันของเธอ โดยในวันนี้เราจะพาทุกคนมายลโฉมหน้าและชีวิตปัจจุบันที่หลังจากลาวงการ

ไปนั้นเธอ ผ่านงานมาแล้วหลายอย่าง เช่น งานกับสายการบิน

(ทั้งภาคพื้นและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) ถึง 5 แห่ง

ยาวนานกว่า 15 ปี เป็นผู้จัดการฝ่าย การตลๅดให้กับบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ๅยสัญญาณโทรค มนาคมและรพ.ชั้นนำ

(เธอจบโทด้านการตลาด), เป็นผู้ช่วยคณบ ดีคณะบริหารธุsกิจ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ,เป็นอาจารย์พิเศษให้กับ

มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนหลายแห่งในวิชาต่างๆเช่น สาขาการบริหาร และการตลาดเทคโนโลยี่และด้านธุsกิจการบิน

นอกจากนั้นยังศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี่และสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ และด้วยความ

ที่เธอมีสายเลืoดศิลปิน อัญญารัตน์จึงรักการร้องเพลงและดนตรีเป็นชีวิตจิตใจ

ตั้งแต่วัยเยาว์ เธอได้ร้องเพลงในงานการกุศล

ต่างๆ บ่อยครั้ง ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ เช่น ภาพยนตร์เรื่อง “เพื่อนรัก” และร่วมอั๑เสียงอัลบั้มเพลงสำหรับเด้ก เช่น

อัลบั้ม “เที่ยวเขาดิน” เมื่อเติบโตขึ้น เธอยังได้เข้าร่วมกับคณะนักร้องประสานเสียงในประเทศอีกหลายคณะ เช่น AMAS Chorus

และ Bangrak Vivace เธอมักไปร่วมเป็นนักขับร้องที่วัดพระมหาไถ่กรุงเทพฯ เข้าร่วมขับร้องกับคณะนักขับอาสนวิหารอัส

สัมชัญบางรัก และร่วมขับร้องในโอกาสพิธีฉลองต่างๆ

ของพระศๅสนจักรโร มันคๅทอลิก และตั้งแต่ต้นปี 2560 ที่ผ่านมา