กราบอนุโมทนาบุญ องค์หลวงปู่ทุย

กราบอนุโมทนาบุญ องค์หลวงปู่ทุย ฉนฺทกโร ถวายปัจจัย 3,500,000 บาท ร่วมสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ วัดป่านาคนิมิตต์

องค์หลวงปู่ทุย ฉนฺทกโร วัดป่าดานวิเวก อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ถวายปัจจัยจำนวน 3,500,000 บาท ร่วมสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ วัดป่านาคนิมิตต์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ซึ่งมีองค์หลวงปู่อว้าน เขมโก เป็นประธานการสร้างฯ

ขอน้อมกราบอนุโมทนาสาธุการด้วยเศียรเกล้าครับ

“… จะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้า จะเป็นใครก็ตาม การสร้างบุญสร้างกุศลก็ไม่ใช่ว่าจะควักเงินในกระเป๋าออกมาทำบุญจึงจะเป็นบุญเป็นกุศล ถึงพวกเราจะทำนา ตกกล้าดำนาก็ตาม ให้มีสติอยู่กับตัวเอง พุทโธ พุทโธ พุทโธ อยู่กับตัวเองอยู่ตลอด นั่นก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลา

ถ้าเราอยู่ในสถานที่ใด มีแต่โลภ อยากๆ ๆ อยู่ในจิตในใจ นั่นไม่ใช่การสร้างบุญ เผลอๆ ยังทำชั่วอีกต่างหาก ไปขโมยของเขา ไปเบียดบังเขาบ้าง เพราะความโลภในจิตใจ นั่นเป็นทางบาป กับทางบุญให้มีสติสัมปชัญญะ พุทโธ พุทโธ พุทโธ อยู่ในใจ…”

โอวาทธรรมคำสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์

หลวงปู่ปรีดา (หลวงปู่ทุย) ฉนฺทกโร วัดป่าดานวิเวก (ดงสีชมพู) บ้านแสงอรุณ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ