คุณตาวัย 77 ปี ขายผักบุ้งเลี้ยงชีพ

คุณตาที่ปั่นจักรยานเพื่ออกมาข ายผักบุ้ง คุณตาลอย ชายผู้ไม่เคยย้ อท้ อ ไม่เคยขอใครกิน ข ายผักได้วันละ 60 บ าท แบ่งใช้แค่ 20 บ าท ทำไมมันจะไม่เหลือ ทุ กวันตาจะปั่นจักยาน ออกจากบ้านตี4 นำผักบุ้งมาข าย ที่ตลาดเช้า หนองสรวง ช่วงนี้ข าย 4 วัน ครั้ง เนื่องจากมันแล้ง ต้องรอให้ผักบุ้ง ออกยอดใหม่

นั่งคุยกับ คุณตามาสองวัน คุยกับท่านสนุก และได้ข้อคิดหลายเรื่อง ว่าทุ กคน สุดท้ายต้อง เข้าสู่วัยชรา ทำอย่างไรจะไม่ เป็นภาร ะ ลูกหลาน ทำอย่างไร เมื่ออายุมากขึ้น เรี่ยวแรงถดถอย จะไม่ลำบ ากคนอื่น ดีใจครับ ที่ได้นำเรื่องราว มาเป็นแรงบันดาลใจให้ ทุ กๆคนได้ พบเห็น

ขอขอบคุณ เจ้าของตลาด หนองสรวง ที่อนุเคร าะห์ ค่าแผงค่าที่ ให้คุณตานำผัก มาข าย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมจัดให้อยู่ ในโชนที่คนเดินผ่านเยอะขอขอบพระคุณ อย่างสูงครับ