เห็นแล้วน้ำตาซึม พนักงานส่งอาหาร

เชื่อว่าหลายคนมีความจำเป็นแตกต่างกัน อย่างเรื่องราวของคุณพ่อร ายนี้ จำเป็นต้องกระเตงลูกน้อยไปทำงานด้วย แม้ว่าเขาเองก็ไม่อยากให้ลูกไปตากแดด ตากลมสักเท่าไหร่

ผู้ใช้เฟซบุ้กร ายหนึ่งออกมาเล่าเรื่องราวว่า หนุ่มร ายนี้นั้นทำงานเป็นไรเดอร์ ในจังหวัดพิจิตร ทุ กครั้งที่จะไปส่งอาหารตามที่ต่างๆจะต้องนำลูกน้อยไปด้วยเสมอ ด้วยเหตุที่เขาไม่มีกำลังพอที่จะจ้ างคนมาเลี้ยงลูก และเขาเองก็ปล่อยลูกน้อยไว้คนเดียวไม่ได้ จำเป็นต้องตั ดสินใจกระเตงลูกสาวตัวน้อยไปส่งของด้วยทุ กที

เรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปยังโลกออนไลน์ ชาวเน็ตจำนวนมาก ชื่นชมหัวใจของหนุ่มร ายนี้ที่ไม่ท้อแม้นาทีเดียวยังคงเลี้ยงดูลูกรักและ ทำหน้าที่พ่อไปด้วย น่าชื่นชมมาก