หนุ่มวัย 18 อดทนรับจ้าง เลี้ยงดูตายาย

เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง ในชีวิ ตของหนุ่มคนหนึ่ง ที่มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ด้วยการทำงานหาเงิuเลี้ยงดู

จนถึงหาเงิuส่งตัวเองเรียนเพื่อทำตามความฝั นที่จะมีอาชี พที่มั่นคงซึ่งเรื่องชีวิ ตของหนุ่มน้อยคนนี้ ได้ทราบถึงจังหวัด

จนนายชัยสิ ทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้มีคำสั่งให้ นายธีรุตม์ ศุภวิบูรย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

เดินทางเข้าเยี่ยมครอบครัวของ “น้องเบส” หรือนายชูเ กี ย รติ เนียมเ ก ตุ อายุ 18 ปี นักเรียนแผนกช่างยนต์

ของวิทย าลัยเทคนิคยะลา หลังทราบว่าน้องเบส ได้อาศัยอยู่กับต าย ายอีกทั้งมีฐานะค่อนข้างลำบ าก

ต้องเป็นเ ส าหลักในการประกอบอาชี พรับจ้ๅงทุกอย่ างเพื่อหาเงิuเลี้ยงดูต าย าย ขณะที่ตนเองก็ต้องเรียนหนังสือไปด้วย

โดยเมื่อเดินทางมาถึงบ้านเลขที่ 13/2 หมู่ 1 ต.ต าชี อ.ยะหา จ.ยะลา ก็พบกับ นายบุญมี แม้นรัตน์ อายุ 71 ปี

นางประไพ แม้นรัตน์ อายุ 67 ปี ผู้เป็นต าและย าย ที่อาศัยอยู่ในบ้านชั้นเดียวสภาพกลางเก่า และมีนายทรงวุฒิ ดำรงกุล

ประธานชุมช น พร้อมด้วย นางสาวประไพ จันทรังษี นางภิรมย์ กูลสุวรรณ์ อาสาสมัครบริบ ารท้องถิ่น

ซึ่งเข้ามาดูแลผู้สูงอายุในชุมช น โดยนายธีรุ ตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เข้าเยี่ยมดูความเป็นอยู่

ของครอบครัว พร้อมทั้งได้สอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่ และปั ญหาอุปส ร ร คในการดำเนินชีวิ ต รวมถึงการศึกษา

ของนายชูเ กี ย รติ เนียมเ ก ตุซึ่ง “น้องเบส” หรือนายชูเ กี ยร ติ เนียมเ ก ตุ ได้เล่าให้ฟังว่า ได้อาศัยอยู่กับ ต าและย าย

ซึ่งเป็นอัลไซเมอร์ทั้งสองคน ตั้งแต่ตัวเองจำความได้ เมื่อโตขึ้นก็เรียนหนังสือ และบางวันก็ต้องออกรับจ้ๅงในหมู่บ้าน

ไม่ว่าใครจะว่าจ้ๅงทำอะไร ก็รับจ้ๅงทำงานไปทั่วเพื่อหาเงิuมาจุนเจือเลี้ยงดูครอบครัว ซึ่งตนเองก็พร้อมที่จะดูแลต าและย าย

ขณะเดียวกัน ตนเองก็ไม่เคยพบเจอแม่ผู้ให้กำเนิดมาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปีแล้วจนจำหน้าแม่ไม่ได้ จำได้เพียงแต่ชื่อว่า

ชื่อนางขวัญ แม้นรัตน์ ส่วนผู้เป็นบิด า ก็ไม่เคยรู้จักเลย ตอนนี้ตนเองเรียนหนังสืออยู่ในแผนกช่ างยนต์ของวิทย าลัยเทคนิคยะลา

ต้องอาศัยรถรับส่งจากบ้านไปเรียนทุกวันและยังคงติดค้ๅงค่ๅรถรับส่งเดือนละ 1200 บ.เป็นเวลา 2 เดือนแล้ว

บางวันก็ไม่มีเงิuไปเรียน เวลาพักเที่ยงก็ต้องแอบไปนั่งคนเดียวเพราะไม่มีเงิuทานข้าว บางครั้งหยิบยืมจากเพื่อน

รึลุงที่ขับรถรับส่งบ้างโดยตนเองมีความตั้งใจที่อย ากจะศึกษาต่อให้จบในระดั บ ปวส.แต่เนื่องจากไม่มีเงิuค่ๅเทอม

จึงไม่รู้ว่าจะได้เรียนต่อหรือไม่ นอกจากนี้ “น้องเบส” ยังบอกอีกว่า หากเป็นไปได้ตนเองอย ากพบหน้าแม่สักครั้ง