บุ๋ม ปนัดดา รับเป็นบุตรบุญธรรม

อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่น่าชื่นชม สำหรับอดีตนางสา วไทยอย่าง “บุ๋ม ปนัดดา”รับสา วน้อ ยผู้น่าสงส ารมาเป็นบุต รบุ ญธรร ม

นับว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดง พิธีกรรายการทีวี ที่มากความสามา รถจริงๆ แถมคุณ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ก็มักจะคอยช่ว ยเหลื อสังค ม ช่วยเหลื อคนที่ยา กลำบ ากอยู่บ่อยครั้ง

และล่าสุดสา วสวยมากความสามารถคนนี้ได้ออกมาโพสต์เผ ยแพ ร่เรื่องราวที่ตนได้รับ น้อ งนิหนุ่น มาเป็นบุต รบุ ญธรร ม ภายอินสตราแกรมส่วนตัว

หลังจากที่เธอทราบว่า พ่อแม่ของน้อ งนิหนุนได้จา กไปแล้ว อาศัยอยู่กับคุณย่าเพียงลำ พัง ซ้ำร้า ยคุณย่ายังเป็นผู้พิ กา ร ไม่สามารถช่ว ยเหลื อตัวเองได้ จึงทำให้น้อ งต้องวิ่ งออ กจากโรงเรีย นมาป้อ นข้ าวย่า บ่อยๆ

ช่วงเย็นก็ต้อไปข า ยของเพื่อหาเ งิ นเลี้ย งครอบครัวประทั งชี วิ ต โดยคุณ บุ๋ม ได้ตัดสิ นใจรับน้อ งนิหนุน มาเป็นบุต รธรร ม

พร้อมทั้งยืนยันว่าจะส่งน้อ งนิหนุ นเรียนจ นจ บ เพื่อที่จะให้มีอนาค ตที่ดีต่อไป และสัญญ าว่าจะดูแลกันและกันเป็นอย่างดี